Films

 • Sawako Decides
  Yuya Ishii
  Hikari Mitsushima, Masashi Endo, Kira Aihara, Ryo Iwamatsu, Kotaro Shiga
  2010
  Japan
 • Cold Fish
  Sion Sono
  Mitsuru Fukikoshi, Tetsu Watanabe, Hikari Kajiwara, Megumi Kagurazaka, Denden
  2010
  Japan
 • Confessions of a Dog
  Gen Takahashi
  Shun Sugata, Junichi Kawamoto, Harumi Inoue, Kunihiko Ida, Hironobu Nomura
  2006
  Japan
 • Fish Story
  Yoshihiro Nakamura
  Atsushi Ito, Kengo Kora, Mikako Tabe, Gaku Hamada, Mirai Moriyama
  2009
  Japan
 • Kakera: A Piece of Our Life
  Momoko Ando
  Hikari Mitsushima, Eriko Nakamura, Tasuku Nagaoka, Ken Mitsuishi, Toshie Negishi, Rino Katase
  2009
  Japan
 • Instant Swamp DVD Cover
  Miki Satoshi
  Kumiko Aso, Ryo Kase, Morio Kazama, Eri Fuse, Kankuro Kudo
  2009
  Japan
 • Lala Pipo: A Lot of People DVD Cover
  Masayuki Miyano
  Yuri Nakamura, Tomoko Murakami, Hiroki Narimiya, Takashi Yoshimura, Sarutoki Minegawa, Mari Hamada
  2008
  Japan
 • Love Exposure DVD Cover
  Sion Sono
  Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima, Sakura Ando, Makiko Watanabe, Atsuro Watabe
  2009
  Japan
 • Fine, Totally Fine DVD Cover
  Yosuke Fujita
  Yosiyosi Arakawa, Yoshinori Okada, Yoshino Kimura
  2008
  Japan
 • Funuke: Show Some Love, You Losers DVD Cover
  Daihachi Yoshida
  Eriko Sato, Aimi Satsukawa, Masatoshi Nagase, Hiromi Nagasaku
  2007
  Japan